Literatūra

Dokumentai

 1. Commission of the European Communities, Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers (1990), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 2. Commission of the European Communities, Proposal for a Council Regulation (EC) amending Regulation (EEC) No 1408/71 as regards its extension to nationals of third countries (1997), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 3. European Commission /Directorate General for Employment and Social Affairs, Equal opportunities – A code of practice on the implementation of equal pay for work of equal value for men and women (1995), Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
 4. European Commission /Directorate General for Employment and Social Affairs, Employment & labour market – employment in Europe 1997 (1997), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 5. European Commission /Directorate General for Employment and Social Affairs, Health and safety at work community programme 1996-2000 (1995), Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
 6. European Commission /Directorate General for Employment and Social Affairs, Public health – Public health in Europe 1997 (1997), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 7. European Commission /Directorate General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Social Europe – Europe for safety and health at work 03/93 (1994), Brussels: : Office for Official Publications of the European Communities.
 8. European Commission /Directorate General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Social Europe – Medium-Term Social Action Programme 1995-1997 (1995), Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
 9. European Commission /Directorate General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Social Europe – Progress report on the implementation of the medium-term social action programme 1995-1997 (1997), Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
 10. European Commission /Directorate General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, MISSOC – Social protection in the member states of the European Union – Situation on 1 July 1996 and evolution (1997), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 11. Introduction to social security, Geneva: International Labour Organisation, 1984.
 12. Palmišienė L. Valstybinio socialinio draudimo įmokų skaičiavimo ir mokėjimo tvarka, Vilnius: SODRA, 1996.
 13. Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje, Vilnius: Jungtinių Tautų vystymo programa, 1997.
 14. Social Protection in the Member States of the Community, Situation on July 1st 1993 and evolution, Brussels: Commission of the European Communities, 1993
 15. Žmogaus teisės. Tarptautinių dokumentų rinkinys, Vilnius: “Mintis”, 1991.

Žodynai

 1. Armalytė O., Pažūsis L., Anglų-lietuvių kalbų teisės žodynas, Vilnius: “Alma Littera”, 1998.
 2. Auštrevičius P., Pupkevičius D., Treigienė D., Šiuolaikinių ekonomikos terminų enciklopedinis žodynas, Vilnius: “Lietuvos komersantas”, 1992.
 3. BfA, Fremdwort Rente (1996), Auflage, Berlin: BfA, Dezernat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit.
 4. Bitinaitė V., Mokomasis anglų-lietuvių kalbų teisės terminų žodynas, Vilnius: “Eugrimas”, 1998.
 5. Buračas A., Anglų-lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynas, Vilnius: “Mokslas”, 1980.
 6. Council of Europe, Securite sociale et questions connexes. Glossaire anglais-francais. (1996), Strasbourg: Council of Europe Publishing.
 7. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993.
 8. Davidavičius M., Pocius A. ir kt., Darbo rinkos terminai ir savokos, Vilnius: “AGORA”, 1998.
 9. Dictionary of Medicine, Finland: “Peter Collin Publishing”, 1994.
 10. European Commission/Directorate General External Relations / Tacis, Dictionary of social protection terms (1996), 1st edition, Brussels: Office for Official Publications of the European Communities
 11. European Commission/Directorate Translations, IX/D/2 – T A I, Vocabularium Social Security (1988), Brussels.
 12. Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Miedzynarodowy Glosariusz Terminow (1996), polski, angielski,niemiecki, francuski, Warszawa: Wydawnictwo Naukow Scholar.
 13. International Social Security Association. ISSA Thesaurus (1997), Geneva: International Social Security Association.
 14. Laučka A., Piesarskas B., Stasiulevičiūtė E., Anglų-lietuvių kalbų žodynas, Vilnius: “Mokslas”, 1986.
 15. Leonavičius J., Sociologijos žodynas, Vilnius: “Academia”, 1993.
 16. Pass C., Lowes B., Davies L., Ekonomikos terminų žodynas, Vilnius: “Baltijos biznis”, 1997.
 17. Piesarskas B., Svecevičius B., Anglų-lietuvių kalbų žodynas, Vilnius: “Mokslas”, 1979.
 18. Ramanauskienė D., Zagorskaitė E., Anglų-lietuvių kalbų medicinos terminų žodynas, Vilnius: “Žodynas”, 1997.
 19. Roberts J.L., Terminology for the WHO Conference on European Health Care Reforms, Copenhagen: World Health Organisation, 1996.
 20. Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius: “Vyriausioji enciklopedijų redakcija”, 1985.
 21. Thomas M., Pierson J., Dictionary of social work, London: Collins Educational, 1995.
 22. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VdR), Fachbegriffe der Deutschen Sozialversicherung (1993), Aufl., Frankfurt/Main: VdR Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 23. Verband Forschender Arneimittelhersteller e.V., Wörterbuch der Gesundheitspolitik, Dictionary of Health Policy (1997). Bonn, VFA.

Statistikos rinkiniai

 1. Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos apsaugos įstaigų veikla 1995-1996 m. Vilnius: Lietuvos sveikatos informacijos centras, 1997.
 2. Lietuvos statistikos metraštis. 1994-1995, Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, Metodinis leidybinis centras, 1995.
 3. Lietuvos statistikos metraštis. 1997, Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, Metodinis leidybinis centras, 1997.

Teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos atostogų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 12 17.
 2. Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 12 13 (Lietuvos Respublikos įstatymu, priimtu Lietuvos Respublikos Seimo 1996 02 01, suredaguotas pavadinimas ir žodžiai “nedirbantys piliečiai” pakeisti žodžiu “bedarbiai”).
 3. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1995 12 07.
 4. Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 01 09.
 5. Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 11 28.
 6. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų garantijų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 02 27.
 7. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1997 06 17.
 8. Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 05 08.
 9. Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 11 28.
 10. Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos sutarties dėl socialinio aprūpinimo ratifikavimo įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 10 22.
 11. Lietuvos Respublikos įstatymas “Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių, kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę, nuo 1991 m. sausio 11-13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių”, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 01 16.
 12. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22-1991 12 31), priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 07 20.
 13. Lietuvos Respublikos Konstitucija, piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.
 14. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 03 14.
 15. Lietuvos Respublikos mažųjų įmonių įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 12 20.
 16. Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinasis įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 12 22.
 17. Lietuvos Respublikos ne pelno organizacijų (įmonių) reorganizavimo įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 07 03.
 18. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 10 03.
 19. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1997 10 14.
 20. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 11 21.
 21. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 10 09.
 22. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 05 21.
 23. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 06 06.
 24. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 07 19.
 25. Lietuvos Respublikos šalpos (socialinių) pensijų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 11 29.
 26. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 12 21.
 27. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 10 25.
 28. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 10 23.
 29. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 05 21.
 30. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 05 21.
 31. Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 11 03.
 32. Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 11 03.
 33. Lietuvos Respublikos Valstybinių pensijų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 12 22.
 34. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 07 18.
 35. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 12 13.
 36. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 07 03.
 37. Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1995 02 02.
 38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 03 14 nutarimas “Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos”.
 39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių”.
 40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas dėl Gyvenamųjų patalpų šildymo išlaidų karštam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turinčioms šeimoms tvarkos patvirtinimo, priimtas 1997 08 12.
 41. Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1997 07 01.
 42. Lietuvos Respublikos žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1997 03 25.
 43. Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1993 10 07.
 44. Nutarimas Susitarimo tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo socialinio aprūpinimo srityje ratifikavimo, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 03 29.